IMKB 100 1467 
USD 7,3775 
EURO 8,9266 
ALTIN 437,564