IMKB 100 1372 
USD 8,1065 
EURO 9,7672 
ALTIN 463,448